Չմեռանք, շահող կտրոնով էլ շահեցինք: Շատ չէ, 5000 դրամ: