Հիմա ի՞նչ, ո՞ր հրապարակն ենք անվանափոխելուկոչելու Շվեդիայի հրապարակ: