Բժշկական հանձնաժողովը զորակոչիկներին քննելիս պիտի նաև հավաստիանա, թե արդյո՞ք զորակոչիկը յուրացրել է “դեպքը մի անգամ է լինում” խոսքը: