Սա “երգում ենք միասիիիին”, “չեմ լսում ձեզ”, “ավելի աշխուուուույժ” չի: