Profile, Dashboard, Theme, Plugin, Visual, Backup, Widget բառերի հաջող թարգմանություններ կարո՞ղ եք առաջարկել:

Թարմացում 1.

“Այս բառը պետք չի թարգմանել, պետք է հենց այդպես օգտագործել” պատասխանն էլ է տարբերակ:

Թարմացում 2.

Մի բառ էլ -reset ” միգուցե զրոյացու՞մ կամ վերադրու՞մ: