Կյանքիխոսքականները լրիվ հաբռգել են, ուժե նա լյուդեյ բռասայուտցա. DU KO KYANKE VTANGI TAKES KCUM։