Փաստորեն ողջ, առողջ է: Ես էլ մտածում էի, թե վաղուց վարի են գնացել: