Երկու շատ հետաքրքիր հոդված հոգեբանության մասին.

Երբ ինքնապահպանման բնազդը հակասում է հրամանին։
Ա. Մոուսենի զանգվածային խուճապի և սոցիալական կապվածության տեսությունը։