Հատուկ մառազմի իսկական սիրահարների և գնահատողների համար, 999 պռոբի մաքրագույն մառազմ Լույսի Հավերժական Հիերարխիայի (ԼՀՀ) շարքային ավետաբեր Խաչիկ Մանասելյանից։ Պռաշու լյուբի ի ժալոված։