-Հայաստանն այսօր իր հակառակորդ պետությունների հետ չի կարողանում «մեծ մարտավարություն» ունենալ, քանի որ չի տիրապետում նրանց լեզվին:- հայտարարել է Գալուստ Սահակյանը` մեկնաբանելով օտարալեզու դպրոցների ստեղծման վերաբերյալ նախաձեռնությունը:

Ըհը՜, տեղ հասանք: