Дав, ни в коем случае не читай этот пост, он заведомо провокационный и антисюниксский, тебе оно надо?

«Մոսկվայի փրկիչ», «Ստալինյան զորահրամանատար», «Ստալինի ամենասիրելի հրամանատարներից» ” այս բոլոր մակդիրները տրվել են Անդրեյ Վլասովին։

Ինչի՞ համար սա հիշեցի։ Հա, Խորենացին Վասակ Սյունեցու մասին համակրանքով ա գրում։